Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Środki na realizację zadań edukacyjnych skierowanych do uczniów pochodzenia romskiego


Istnieje możliwości uzyskania środków na realizację zadań edukacyjnych skierowanych do uczniów pochodzenia romskiego w ramach zwiększonej subwencji oświatowej. Zgodnie z S 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1627), szkoły mogą podjąć dodatkowe działania mające na celu podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości etnicznej dzieci i młodzieży pochodzenia romskiego oraz wspomagające ich edukację.


W ww. zakresie szkoły mogą otrzymać środki na następujące przykładowe zadania (UWAGA: wyłącznie dla uczniów od klasy I szkoły podstawowej): ubezpieczenie nnw, udział w półkoloniach, udział w zajęciach czy warsztatach rozwijających dzieci, wycieczki szkolne, zielone szkoły, wyjścia szkolne i klasowe np. do kina, teatru, sfinansowanie nagród książkowych na koniec roku, badania konieczne dla uczestniczenia w zajęciach pozaszkolnych (np. do książeczki sportowca).


W związku z powyższym, proszę osoby zainteresowane uzyskaniem środków na okres od września do grudnia 2023 roku o złożenie wniosku do 8 wrześnie 2023

Data dodania: 2023-09-05 16:37:51
Ilość wyświetleń: 262

E-dziennik

Zaloguj się
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook