Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Psycholog

 

Harmonogram pracy psychologa szkolnego

 

Poniedziałek -
Wtorek 9:00-15:00
Środa 10:00-15:00
Czwartek -
Piątek -

 

Zadania psychologa szkolnego wynikające ze Statutu Szkoły:

 • Wspieranie wychowawców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych klasy - w szczególności w zakresie poprawy frekwencji.
 • Udzielanie pomocy uczniom i rodzicom
 • Otaczanie szczególną troską i opieką uczniów zagrożonych narkomanią i alkoholizmem
 • Organizowanie pomocy materialnej uczniom i ich rodzinom
 • Zajęcia integracyjne
 • Zajęcia profilaktyczne
 • Porady dla uczniów,
 • Porady, konsultacje dla rodziców,
 • Porady i konsultacje dla nauczycieli.
 • Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 • Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

 

Zadania pedagoga szkolnego wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 roku:

 • Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.
 • Określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
 • Organizowanie i udzielanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 • Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,
 • Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach,
 • Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli, w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu, w przypadku gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy,
 • Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z dnia 7 stycznia 2003 roku, polega w szczególności na:

 • Diagnozowaniu środowiska ucznia,
 • Rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu ich zaspokojenia,
 • Rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych,
 • Wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami,
 • Organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • Podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,
 • Prowadzeniu edukacji pro zdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców,
 • Wspieraniu uczniów metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym zakresie,
 • Wspieraniu nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,
 • Wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szansę edukacyjne ucznia,

 

 

Pedagog - Barbara Kłaniewska

 

Telefon kontaktowy:

 • 71 798 68 95 wewnętrzny 140

lub napisz:

 

Harmonogram pracy pedagoga szkolnego

 

Poniedziałek 7:30-12:00
Wtorek 7:30-12:00
Środa 11:00-16:00
Czwartek 7:30-13:00
Piątek 8:00-10:30

 

Zadania pedagoga szkolnego wynikające ze Statutu Szkoły:

 • Wspieranie wychowawców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych klasy - w szczególności w zakresie poprawy frekwencji.
 • Udzielanie pomocy uczniom i rodzicom
 • Otaczanie szczególną troską i opieką uczniów zagrożonych narkomanią i alkoholizmem
 • Organizowanie pomocy materialnej uczniom i ich rodzinom
 • Zajęcia integracyjne
 • Zajęcia profilaktyczne
 • Porady dla uczniów,
 • Porady, konsultacje dla rodziców,
 • Porady i konsultacje dla nauczycieli.
 • Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 • Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

 

Zadania pedagoga szkolnego wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 roku:

 • Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.
 • Określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
 • Organizowanie i udzielanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 • Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,
 • Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach,
 • Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli, w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu, w przypadku gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy,
 • Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 roku, polega w szczególności na:

 • Diagnozowaniu środowiska ucznia,
 • Rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu ich zaspokojenia,
 • Rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych,
 • Wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami,
 • Organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • Podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,
 • Prowadzeniu edukacji pro zdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców,
 • Wspieraniu uczniów metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym zakresie,
 • Wspieraniu nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,
 • Wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szansę edukacyjne ucznia,
Data dodania: 2021-11-27 05:01:38
Data edycji: 2024-05-17 21:57:24
Ilość wyświetleń: 2008

E-dziennik

Zaloguj się
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej