Strona w trakcie zmian. http://stara.zs2.wroclaw.pl/ -dawna wersja.
 

WROCŁAWSKA SAMOCHODÓWKA
Deklaracja dostępności

Zespół Szkół nr 2

Technikum nr 2
 im. I Korpusu Pancernego Wojska Polskiego

Branżowa Szkoła I i II stopnia nr 2
ul. Borowska 105

50-551 Wrocław

Sekretariat dyrektora:

+48 71 798-68-95
fax. +48 71 798-43-95
sekretariat.zs02@wroclawskaedukacja.pl

Podstawowa Stacja Kontroli
Pojazdów DW/001/P

Stacja czynna:
pn-pt w godzinach 7:00-19:00

w soboty: 7:00-14:00

tel. 71 336 25 14

tel. 71 798 68 95 wew 152

skpMOŻLIWA PŁATNOŚĆ KARTĄ 
więcej

 

logo kolor

Szkoła uczestniczy w projekcie
"Od stażysty do specjalisty"

więcej

EU flag Erasmus vect NEG

Szkoła uczestniczy w projekcie:
Erasmus+

więcej

bz

Szkoła uczestniczy w projekcie
"Bliżej Zawodu"

więcej...

tcns

Szkoła uczestniczy w projekcie
„Twój czas na staż”

więcej

FE PR DS UE EFS pion PL kolor

manufaktura logo 01

Szkoła uczestniczy w projekcie
„MANUFAKTURA FACHOWCÓW”

więcej

WKNS final 200318

Szkoła uczestniczy w projekcie
„Weź kurs na staż”
Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego
we wrocławskich szkołach zawodowych

więcej

Do wakacji pozostało:

NOWOŚCI
w bibliotece szkolnej
Moto -Liga w ZS2
  • ban1.jpg
  • ban2.jpg
  • ban3.jpg
  • ban4.jpg
  • ban5.jpg

OLIMPIADA WIEDZY O UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH EDYCJA 2019/2020

I etap olimpiady odbędzie się w poniedziałek, 2 grudnia 2019 r.oli4

Wszystkich zgłoszonych uczestników
zapraszam na 4. godzinie lekcyjnej do świetlicy szkolnej.

Rozpoczęcie olimpiady o godz. 11.00.

 

 

Beata Bojda

Wycinka drzew 21-27 listopada

Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Borowskiej 105 we Wrocławiu informuje, iż w dniach 21 – 27 listopada br. nastąpi wycinka drzew na terenie nieruchomości będącej własnością Gminy Wrocław, pozostającej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół nr 2, z siedzibą przy ul. Borowskiej 105, 50-551 Wrocław, zgodnie z Decyzją Marszałka Województwa Dolnośląskiego (DOW S.VII.7120.262.2018.MKo 228029.607827) z dnia 22 października 2018 r.

Uzasadnienie:

Drzewa, nalężące do gatunku Topola kanadyjska, przeznaczone do usunięcia, są w złym stanie fitosanitarnym, stanowią zagrożenie dla ludzi i mienia w istniejących obiektach budowlanych. Drzewa rosną w szpalerze, w bezpośredniej bliskości ogrodzenia terenu szkoły, w dużym zagęszczeniu, korony drzew są asymetryczne, w zwarciu, posiadają częściowo odsłonięte systemy korzeniowe, na pniach posiadają ubytki tkanki drzewnej z wypróchnieniem oraz owocniki grzybów pasożytniczych, pnie odchylone od pionu o ok. 5-100, w koronach widoczny posusz gałęziowy w ilości 20-30%, liczne ślady po wyłamanych gałęziach oraz gniazda jemioły. Po przeprowadzeniu oględzin w terenie, potwierdzono zasadność wniosku w zakresie usunięcia.

Mając na uwadze potrzebę odnawiania zasobów, tworów i składników przyrody, na podstawie art. 83c ust. 3 ustawy
o ochronie przyrody organ uzależnił usunięcie drzew od wykonania nasadzeń zastępczych rekompensujących straty zieleni, w celu przywrócenia równowagi przyrodniczej, walorów krajobrazowych oraz funkcji ozdobnych na danym terenie.

 

Konkurs „Poznaj swoje prawa w pracy”

pip logoDnia 19 listopada 2019 (wtorek) o godz. 13.20 (7. lekcja)
w sali nr 16 odbędzie się szkolny etap Konkursu

„Poznaj swoje prawa w pracy”

Zapraszam wszystkich zapisanych uczestników

Beata Bojda

Zebrania z rodzicami 13 listopada 2019r.

Technikum nr 2          godz. 16.30

1.         1 TA    -          31
2.         1 TB    -          42
3.         1 TC    -          40
4.         1 TD    -          43
5.         1 TF    -          32
6.         1 TGA -          45
7.         1 TGB -          33
8.         1 TGC -          38
9.         1 TGD -          29
10.       1 TGF  -          17
11.       2 TA    -          25
12.       2 TC    -          47
13.       2 TD    -          26
14.       3 TA    -          13
15.       3 TC    -          30
16.       3 TD    -          39
17.       4 TA    -          44
18.       4 TC    -          27
19.       4 TD    -          16
     

Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 - godz. 17.30

1.         1 BA    -          47
2.         1 BC    -          30
3.         1 BK     -         31
4.         1 BGA -          39
5.         1 BGC -          13
6.         1 BGK -          29
7.         2 ZA    -          16
8.         2 ZC    -          42
9.         2 ZK    -          17
10.       3 ZA    -          26
11.       3 ZC    -          38
12.       3 ZK    -         27

Konsultacje odbędą się w sali gimnastycznej:

  • Technikum nr 2  - godz. 17.30
  • Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 - godz. 18.30

Skrócone lekcje w dniu 13 listopada 2019 r. (środa)

Lp.

Godzina

0.

7.25 - 7.50

1.

8.00 - 8.25

2.

8.30 - 8.55

3.

9.00 - 9.25

4.

9.35 - 10.00

5.

10.05 - 10.30

6.

10.35 - 11.00

7.

11.05 - 11.30

8.

11.35 - 12.00

9.

12.05 - 12.30

10.

12.35 - 13.00

11.

13.05 - 13.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Wyniki  eliminacji szkolnych do XXIV Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego

  • Miejsce I   Terlecki Kamil klasa 2 TC
  • Miejsce II Grabiec Dawid klasa 3 TC
  • Miejsce III Załęski Grzegorz klasa 1 TGD

Gratuluję zwycięzcom, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie.
Mariusz Stramski.

O szkole

Rozwijający się przemysł motoryzacyjny, a raczej jego początki /lata 60-siąte/ potrzebowały zwiększonej kadry do tworzących się i już istniejących przedsiębiorstw transportowych, zakładów naprawczych, stacji obsługi samochodów i innych zakładów branży samochodowej. Właściwie funkcjonowanie przedsiębiorstw samochodowych mogła zapewnić kadra posiadająca odpowiednie przygotowanie merytoryczne do wykonywania zawodu, szczególnie mechaników samochodowych, kierowców oraz średni dozór kierowniczy /kierownik transportu i inni/. Taką kadrę mogły przygotować średnie szkoły zawodowe specjalizujące się w mechanice samochodowej.

Od 2001 roku trwa komputeryzacja szkoły. W tej chwili możemy się pochwalić dwoma dobrze wyposażonymi pracowniami komputerowymi. Nawiązaliśmy również współpracę z niemiecką szkołą im Eugen Reintjes w Hameln. Podczas wakacji w 2005 roku udało się wyremontować salę gimnastyczną. Prowadzone są rozmowy ze znanymi firmami samochodowymi w sprawie odbywania praktyk zawodowych i zatrudniania w nich absolwentów naszej szkoły.

W roku 2005 zakończyli swoją edukacje absolwenci 5 letniego Technikum Samochodowego. Mamy nadzieję, że zamknięcie pewnego etapu w historii tej placówki nie będzie tylko okazją do wspomnień. Stanie się pretekstem do spojrzenia wstecz po to, aby przypomnieć sobie to co najlepsze w historii tej szkoły. I od tego aby stało się to wzorem dla obecnych uczniów i pracowników szkoły.