Strona w trakcie zmian. http://stara.zs2.wroclaw.pl/ -dawna wersja.
 

WROCŁAWSKA SAMOCHODÓWKA

Zespół Szkół nr 2

Technikum nr 2
 im. I Korpusu Pancernego Wojska Polskiego

Branżowa Szkoła I stopnia nr 2
ul. Borowska 105

50-551 Wrocław

Sekretariat dyrektora:

+48 71 798-68-95
fax. +48 71 798-43-95
sekretariat.zs02@wroclawskaedukacja.pl

warsztaty@zs2.wroclaw.pl

Podstawowa Stacja Kontroli
Pojazdów DW/001/P

Stacja czynna:
pn-pt w godzinach 7:00-19:00

w soboty 7:00-15:00

tel. 71 336 25 14

tel. 71 798 68 95 wew 152

skpMOŻLIWA PŁATNOŚĆ KARTĄ 
więcej

 

logo kolor

Szkoła uczestniczy w projekcie
"Od stażysty do specjalisty"

więcej

EU flag Erasmus vect NEG

Szkoła uczestniczy w projekcie:
Erasmus+

więcej

manufaktura logo 01

Szkoła uczestniczy w projekcie
„MANUFAKTURA FACHOWCÓW”

więcej

WKNS final 200318

Szkoła uczestniczy w projekcie
„Weź kurs na staż”
Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego
we wrocławskich szkołach zawodowych

więcej

Do wakacji pozostało:

NOWOŚCI
w bibliotece szkolnej
Moto -Liga w ZS2
 • ban1.jpg
 • ban2.jpg
 • ban3.jpg
 • ban4.jpg
 • ban5.jpg

Rok szkolny 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21 odbędzie się 1 września 2020r. według harmonogramu:
 • godz 8.00 klasy pierwsze Technikum
 • godz.9.00 pozostałe klasy Technikum
 • godz.10.00 klasy pierwsze Szkoły Branżowej
 • godz.11.00 pozostałe klasy Szkoły Branżowej
 
Zebrania z rodzicami uczniów klas pierwszych odbędą się 3 września 2020r.:
 •  Technikum godz.16.00
 •  Szkoła Branżowa godz.17.00

 I tydzień zajęć w CKZ na Strzegomskiej dla uczniów samochodówki:
 

Klasa

Zawód

Dzień tygodnia

Godzina rozpoczęcia zajęć/Sala

Wychowawca

1 TF

technik mechatronik

Piątek

4/09/2020

9.00 s.108, bud.C

D. Szkudlarek

2 TF

technik mechatronik

środa 02/09/2020

11:00, s. 110, bud. A

D. Pilch-Kowalczyk

2 TGF

technik mechatronik

środa

02/09/2020

9.00, s.108, bud.C

E. Zawadzka-Traczyk

3 TF

technik mechatronik

Piątek

4/09/2020

9.00, s. 214/bud. A

A. Izworski

4 TF

technik mechatronik

Poniedziałek

7/09/2020

9.00, bud. B

S. Pokutycki

Rekrutacja do samochodówki 2021

W dniu 12 sierpnia 2020 r godz. 10.00 w holu szkoły zostaną wywieszone listy kandydatów zakwalifikowanych /technikum, szkoła branżowa/ i kandydatów niezakwalifikowanych, wynik również można sprawdzić w systemie rekrutacyjnym.

 

Osoby zakwalifikowane do klasy pierwszej proszę o dostarczenie w dniach 13-18.08.2020
w godzinach od 8.00 do 14.00:

 • oryginału świadectwa ukończenia szkoły
 • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego
 • dwóch podpisanych zdjęć
 • zaświadczenia/orzeczenia lekarskiego*
 • wypełnionych oświadczeń

*W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020 r.

 

Osoby zakwalifikowane do klasy pierwszych!!!

 Osoby niezakwalifikowane do klasy pierwszych!!!

 

HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH 2019/20

DATA

GODZ.

PRZEDMIOT

SALA

KLASA

26.08.2020r.

9.00

CKZ

 103 bud.C

1TF, 1TGF

8.00

Chemia

47

1TGA, 1TGB,1TGC,1TGD,1TGF

Szkoła Branżowa I Stopnia

Matematyka, 

38

Wszystkie klasy

Przepisy ruchu drogowego

39

27.08.2020r.

8.00

Fizyka

33

Biologia

40

Historia

47

Podstawy przedsiębiorczości

44

Rozwijanie kompetencji osobowych

44

Środki transportu wewnętrznego i drogowego

44

28.08.2020r.

8.00

Chemia

31

1TA, 1TB, 1TC

Język polski

26

Wszystkie klasy

Wychowanie fizyczne

SG

Podstawy konstrukcji maszyn

30

Informatyka

32

Budowa i obsługa środków transportu

32


Harmonogram przebiegu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 2020

Harmonogram egz zaw2020

 Część praktyczna dla pozostałych kwalifikacji odbędzie się na terenie Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół nr 2 oraz CKZ wg. osobnych harmonogramów.

O szkole

Rozwijający się przemysł motoryzacyjny, a raczej jego początki /lata 60-siąte/ potrzebowały zwiększonej kadry do tworzących się i już istniejących przedsiębiorstw transportowych, zakładów naprawczych, stacji obsługi samochodów i innych zakładów branży samochodowej. Właściwie funkcjonowanie przedsiębiorstw samochodowych mogła zapewnić kadra posiadająca odpowiednie przygotowanie merytoryczne do wykonywania zawodu, szczególnie mechaników samochodowych, kierowców oraz średni dozór kierowniczy /kierownik transportu i inni/. Taką kadrę mogły przygotować średnie szkoły zawodowe specjalizujące się w mechanice samochodowej.

Od 2001 roku trwa komputeryzacja szkoły. W tej chwili możemy się pochwalić dwoma dobrze wyposażonymi pracowniami komputerowymi. Nawiązaliśmy również współpracę z niemiecką szkołą im Eugen Reintjes w Hameln. Podczas wakacji w 2005 roku udało się wyremontować salę gimnastyczną. Prowadzone są rozmowy ze znanymi firmami samochodowymi w sprawie odbywania praktyk zawodowych i zatrudniania w nich absolwentów naszej szkoły.

W roku 2005 zakończyli swoją edukacje absolwenci 5 letniego Technikum Samochodowego. Mamy nadzieję, że zamknięcie pewnego etapu w historii tej placówki nie będzie tylko okazją do wspomnień. Stanie się pretekstem do spojrzenia wstecz po to, aby przypomnieć sobie to co najlepsze w historii tej szkoły. I od tego aby stało się to wzorem dla obecnych uczniów i pracowników szkoły.