Strona w trakcie zmian. http://stara.zs2.wroclaw.pl/ -dawna wersja.
 

WROCŁAWSKA SAMOCHODÓWKA
Deklaracja dostępności

Zespół Szkół nr 2

Technikum nr 2
 im. I Korpusu Pancernego Wojska Polskiego

Branżowa Szkoła I i II stopnia nr 2
ul. Borowska 105

50-551 Wrocław

Sekretariat dyrektora:

+48 71 798-68-95
fax. +48 71 798-43-95
sekretariat.zs02@wroclawskaedukacja.pl

Podstawowa Stacja Kontroli
Pojazdów DW/001/P

Stacja czynna:
pn-pt w godzinach 7:00-19:00

w soboty 7:00-14:00

tel. 71 336 25 14

tel. 71 798 68 95 wew 152

skpMOŻLIWA PŁATNOŚĆ KARTĄ 
więcej

 

logo kolor

Szkoła uczestniczy w projekcie
"Od stażysty do specjalisty"

więcej

EU flag Erasmus vect NEG

Szkoła uczestniczy w projekcie:
Erasmus+

więcej

bz

Szkoła uczestniczy w projekcie
"Bliżej Zawodu"

więcej...

tcns

Szkoła uczestniczy w projekcie
„Twój czas na staż”

więcej

FE PR DS UE EFS pion PL kolor

manufaktura logo 01

Szkoła uczestniczy w projekcie
„MANUFAKTURA FACHOWCÓW”

więcej

WKNS final 200318

Szkoła uczestniczy w projekcie
„Weź kurs na staż”
Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego
we wrocławskich szkołach zawodowych

więcej

Do wakacji pozostało:

NOWOŚCI
w bibliotece szkolnej
Moto -Liga w ZS2
  • ban1.jpg
  • ban2.jpg
  • ban3.jpg
  • ban4.jpg
  • ban5.jpg

Komunikat nr 1 z dnia 15-09-2011

Witam po wakacjach i zapraszam do udziału w X już edycji konkursu: „I Ty możesz zostać mechanikiem”.
Przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań konkursowych proszę zapoznać się regulaminem konkursu.

Życzę udanej zabawy.

 Krzysztof Doraczyński

Zebrania z rodzicami 21 września 2011 r.

Technikum Nr  2  godz. 16.30

1.         2 TA   -26
2.         2 TC   -42
3.         2 TD   -40
4.         2 TF  -33
5.         3 TA   -30
6.         3 TC   -16
7.         3 TD   -47
8.         3 TF   -17
9.         4 TA   -44
10.      4 TC   -38
11.      4 TD   -39
12.      4 TE   29
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  -  godz. 17.30
1.         2 ZA   -27
2.         2 ZB   -43
3.         2 ZC   -40
4.         2 ZE   -26
5.         2 ZF   -31
6.         2 ZG   -13
6.         3 ZA   -45
7.         3 ZB   -47
8.         3 ZC   -16
9.         3 ZE   -17
10.      3 ZF   -32
UWAGA!!!
Rodzice uczniów klas maturalnych

Dnia 21 września 2011 r. o godz. 16.30
w świetlicy szkolnej odbędzie się szkolenie
z zakresu procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego.
Obecność obowiązkowa

Zajęcia integracyjne dla uczniów klas pierwszych

 WROCŁAWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU
UL. ŚW. MARCINA 4

 07.09. /ŚRODA/                 KLASA 1 TD

13.09. / WTOREK/             KLASA 1 za

14.09. /ŚRODA/                  KLASA 1 TA

19.09. /PONIEDZIAŁEK/   KLASA 1 TC

20.09. /WTOREK/               KLASA 1 TF

21.09. /ŚRODA/                   KLASA 1 zc 

zajęcia integracyjne na terenie szkoły /termin do uzgodnienia/

klasa 1 ze

klasa 1 ze  

PEDAGOG

PSYCHOLOG

Stypendium szkolne

UWAGA!!!

  OSOBY ZAINTERESOWANE UBIEGANIEM SIĘ O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012!!!

KRYTERIA:

  • Pomoc materialna przysługuje uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (...)  - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
  • ZAMELDOWANI NA TERENIE GMINY WROCŁAW
  • DOCHÓD NA OSOBĘ W RODZINIE NIE PRZEKRACZA 351 ZŁ /netto/

PROSZĘ PILNIE ZGŁASZAĆ SIĘ PO WNIOSKI !!!

Termin składania wniosków w szkołach od 7 do 18 czerwca 2011!

Drugi termin do 15 września 2011

PEDAGOG

O szkole

Rozwijający się przemysł motoryzacyjny, a raczej jego początki /lata 60-siąte/ potrzebowały zwiększonej kadry do tworzących się i już istniejących przedsiębiorstw transportowych, zakładów naprawczych, stacji obsługi samochodów i innych zakładów branży samochodowej. Właściwie funkcjonowanie przedsiębiorstw samochodowych mogła zapewnić kadra posiadająca odpowiednie przygotowanie merytoryczne do wykonywania zawodu, szczególnie mechaników samochodowych, kierowców oraz średni dozór kierowniczy /kierownik transportu i inni/. Taką kadrę mogły przygotować średnie szkoły zawodowe specjalizujące się w mechanice samochodowej.

Od 2001 roku trwa komputeryzacja szkoły. W tej chwili możemy się pochwalić dwoma dobrze wyposażonymi pracowniami komputerowymi. Nawiązaliśmy również współpracę z niemiecką szkołą im Eugen Reintjes w Hameln. Podczas wakacji w 2005 roku udało się wyremontować salę gimnastyczną. Prowadzone są rozmowy ze znanymi firmami samochodowymi w sprawie odbywania praktyk zawodowych i zatrudniania w nich absolwentów naszej szkoły.

W roku 2005 zakończyli swoją edukacje absolwenci 5 letniego Technikum Samochodowego. Mamy nadzieję, że zamknięcie pewnego etapu w historii tej placówki nie będzie tylko okazją do wspomnień. Stanie się pretekstem do spojrzenia wstecz po to, aby przypomnieć sobie to co najlepsze w historii tej szkoły. I od tego aby stało się to wzorem dla obecnych uczniów i pracowników szkoły.