Strona w trakcie zmian. http://stara.zs2.wroclaw.pl/ -dawna wersja.
 

WROCŁAWSKA SAMOCHODÓWKA
Deklaracja dostępności

Zespół Szkół nr 2

Technikum nr 2
 im. I Korpusu Pancernego Wojska Polskiego

Branżowa Szkoła I i II stopnia nr 2
ul. Borowska 105

50-551 Wrocław

Sekretariat dyrektora:

+48 71 798-68-95
fax. +48 71 798-43-95
sekretariat.zs02@wroclawskaedukacja.pl

Podstawowa Stacja Kontroli
Pojazdów DW/001/P

Stacja czynna:
pn-pt w godzinach 7:00-19:00

w soboty: 7:00-14:00

tel. 71 336 25 14

tel. 71 798 68 95 wew 152

skpMOŻLIWA PŁATNOŚĆ KARTĄ 
więcej

 

logo kolor

Szkoła uczestniczy w projekcie
"Od stażysty do specjalisty"

więcej

EU flag Erasmus vect NEG

Szkoła uczestniczy w projekcie:
Erasmus+

więcej

bz

Szkoła uczestniczy w projekcie
"Bliżej Zawodu"

więcej...

tcns

Szkoła uczestniczy w projekcie
„Twój czas na staż”

więcej

FE PR DS UE EFS pion PL kolor

manufaktura logo 01

Szkoła uczestniczy w projekcie
„MANUFAKTURA FACHOWCÓW”

więcej

WKNS final 200318

Szkoła uczestniczy w projekcie
„Weź kurs na staż”
Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego
we wrocławskich szkołach zawodowych

więcej

Do wakacji pozostało:

NOWOŚCI
w bibliotece szkolnej
Moto -Liga w ZS2
 • ban1.jpg
 • ban2.jpg
 • ban3.jpg
 • ban4.jpg
 • ban5.jpg

Rok szkolny 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21 odbędzie się 1 września 2020r. według harmonogramu:
 • godz 8.00 klasy pierwsze Technikum
 • godz.9.00 pozostałe klasy Technikum
 • godz.10.00 klasy pierwsze Szkoły Branżowej
 • godz.11.00 pozostałe klasy Szkoły Branżowej
 
Zebrania z rodzicami uczniów klas pierwszych odbędą się 3 września 2020r.:
 •  Technikum godz.16.00
 •  Szkoła Branżowa godz.17.00

 I tydzień zajęć w CKZ na Strzegomskiej dla uczniów samochodówki:
 

Klasa

Zawód

Dzień tygodnia

Godzina rozpoczęcia zajęć/Sala

Wychowawca

1 TF

technik mechatronik

Piątek

4/09/2020

9.00 s.108, bud.C

D. Szkudlarek

2 TF

technik mechatronik

środa 02/09/2020

11:00, s. 110, bud. A

D. Pilch-Kowalczyk

2 TGF

technik mechatronik

środa

02/09/2020

9.00, s.108, bud.C

E. Zawadzka-Traczyk

3 TF

technik mechatronik

Piątek

4/09/2020

9.00, s. 214/bud. A

A. Izworski

4 TF

technik mechatronik

Poniedziałek

7/09/2020

9.00, bud. B

S. Pokutycki

Rekrutacja do samochodówki 2021

W dniu 12 sierpnia 2020 r godz. 10.00 w holu szkoły zostaną wywieszone listy kandydatów zakwalifikowanych /technikum, szkoła branżowa/ i kandydatów niezakwalifikowanych, wynik również można sprawdzić w systemie rekrutacyjnym.

 

Osoby zakwalifikowane do klasy pierwszej proszę o dostarczenie w dniach 13-18.08.2020
w godzinach od 8.00 do 14.00:

 • oryginału świadectwa ukończenia szkoły
 • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego
 • dwóch podpisanych zdjęć
 • zaświadczenia/orzeczenia lekarskiego*
 • wypełnionych oświadczeń

*W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020 r.

 

 

HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH 2019/20

DATA

GODZ.

PRZEDMIOT

SALA

KLASA

26.08.2020r.

9.00

CKZ

 103 bud.C

1TF, 1TGF

8.00

Chemia

47

1TGA, 1TGB,1TGC,1TGD,1TGF

Szkoła Branżowa I Stopnia

Matematyka, 

38

Wszystkie klasy

Przepisy ruchu drogowego

39

27.08.2020r.

8.00

Fizyka

33

Biologia

40

Historia

47

Podstawy przedsiębiorczości

44

Rozwijanie kompetencji osobowych

44

Środki transportu wewnętrznego i drogowego

44

28.08.2020r.

8.00

Chemia

31

1TA, 1TB, 1TC

Język polski

26

Wszystkie klasy

Wychowanie fizyczne

SG

Podstawy konstrukcji maszyn

30

Informatyka

32

Budowa i obsługa środków transportu

32


Harmonogram przebiegu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 2020

Harmonogram egz zaw2020

 Część praktyczna dla pozostałych kwalifikacji odbędzie się na terenie Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół nr 2 oraz CKZ wg. osobnych harmonogramów.

O szkole

Rozwijający się przemysł motoryzacyjny, a raczej jego początki /lata 60-siąte/ potrzebowały zwiększonej kadry do tworzących się i już istniejących przedsiębiorstw transportowych, zakładów naprawczych, stacji obsługi samochodów i innych zakładów branży samochodowej. Właściwie funkcjonowanie przedsiębiorstw samochodowych mogła zapewnić kadra posiadająca odpowiednie przygotowanie merytoryczne do wykonywania zawodu, szczególnie mechaników samochodowych, kierowców oraz średni dozór kierowniczy /kierownik transportu i inni/. Taką kadrę mogły przygotować średnie szkoły zawodowe specjalizujące się w mechanice samochodowej.

Od 2001 roku trwa komputeryzacja szkoły. W tej chwili możemy się pochwalić dwoma dobrze wyposażonymi pracowniami komputerowymi. Nawiązaliśmy również współpracę z niemiecką szkołą im Eugen Reintjes w Hameln. Podczas wakacji w 2005 roku udało się wyremontować salę gimnastyczną. Prowadzone są rozmowy ze znanymi firmami samochodowymi w sprawie odbywania praktyk zawodowych i zatrudniania w nich absolwentów naszej szkoły.

W roku 2005 zakończyli swoją edukacje absolwenci 5 letniego Technikum Samochodowego. Mamy nadzieję, że zamknięcie pewnego etapu w historii tej placówki nie będzie tylko okazją do wspomnień. Stanie się pretekstem do spojrzenia wstecz po to, aby przypomnieć sobie to co najlepsze w historii tej szkoły. I od tego aby stało się to wzorem dla obecnych uczniów i pracowników szkoły.