Strona w trakcie zmian. http://stara.zs2.wroclaw.pl/ -dawna wersja.
 

WROCŁAWSKA SAMOCHODÓWKA
Deklaracja dostępności

Zespół Szkół nr 2

Technikum nr 2
 im. I Korpusu Pancernego Wojska Polskiego

Branżowa Szkoła I i II stopnia nr 2
ul. Borowska 105

50-551 Wrocław

Sekretariat dyrektora:

+48 71 798-68-95
fax. +48 71 798-43-95
sekretariat.zs02@wroclawskaedukacja.pl

EU flag Erasmus vect NEG

Szkoła uczestniczy w projekcie:
Erasmus+

więcej

  • ban1.jpg
  • ban2.jpg
  • ban3.jpg
  • ban4.jpg
  • ban5.jpg

Sylwetka absolwenta patronackiej klasy Mercedes-Benz

Absolwent kształcący się w autorskiej klasie po zakończeniu nauki i zdaniu egzaminu firmy Mercedes-Benz uzyskuje następujące kompetencje:

  • potrafi przeprowadzić podstawowe operacje obsługowo-naprawcze w pojazdach firmy Mercedes-Benz i innych,
  • umiejętnie posługuje się specjalistycznymi narzędziami i programami informatycznymi wykorzystywanymi w procesie obsługi pojazdów marki Mercedes-Benz,
  • zna język niemiecki zawodowy w stopniu umożliwiającym dobór części zamiennych we właściwym programie – EPC,
  • zna w stopniu bardzo dobrym budowę pojazdu, zasadę działania tłokowych silników spalinowych ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych w pojazdach marki Mercedes-Benz.