Strona w trakcie zmian. http://stara.zs2.wroclaw.pl/ -dawna wersja.
 

WROCŁAWSKA SAMOCHODÓWKA
Deklaracja dostępności

Zespół Szkół nr 2

Technikum nr 2
 im. I Korpusu Pancernego Wojska Polskiego

Branżowa Szkoła I i II stopnia nr 2
ul. Borowska 105

50-551 Wrocław

Sekretariat dyrektora:

+48 71 798-68-95
fax. +48 71 798-43-95
sekretariat.zs02@wroclawskaedukacja.pl

EU flag Erasmus vect NEG

Szkoła uczestniczy w projekcie:
Erasmus+

więcej

 • ban1.jpg
 • ban2.jpg
 • ban3.jpg
 • ban4.jpg
 • ban5.jpg

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 w ZS2


Wrocław 29.11.2021

Przegląd i konserwacja systemu monitoringu w Zespole Szkół nr 2

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Formularz oferty
 3. Wykaz kamer

Wrocław 25.11.2021

Dostawa linii diagnostycznej i szarpaków na skp wraz z pracami budowlanymi

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Formularz oferty
 3. Załącznik nr 1
 4. Załącznik nr 2
 5. Załącznik nr 3

Wrocław 15.10.2021

Pomiar oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Formularz oferty
 3. Wzór umowy
 4. Załącznik nr 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Wrocław 15.10.2021

Zapytanie ofertowe na wykonanie pomiaru instalacji odgromowej w budynku warsztatów

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Formularz oferty
 3. Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Wrocław 15.10.2021

Zapytanie ofertowe na wykonanie konserwacji bram garażowych, szlabanu i bramy przesuwanej

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Formularz oferty
 3. Wzór umowy

Wrocław 06.08.2021

Zapytanie ofertowe na dostawę odzieży roboczej i obuwia roboczego dla uczniów klas pierwszych Zespołu Szkół nr 2

Załączniki:

 1. formularz oferty
 2. zapytanie ofertowe
 3. załącznik nr 1
 4. wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Wrocław 07.07.2021

Zapytanie ofertowe na wykonanie: Mycie obustronne okien na wysokości /budynek szkoły, warsztaty, sala gimnastyczna, biblioteka/

Załączniki

 1. kosztorys ofertowy
 2. zapytanie ofertowe 
 3. wzór umowy
 4. wykaz zad do realizacji

Wrocław 07.07.2021

Zapytanie ofertowe na wykonywanie:

Prac remontowych (malarskich) pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół nr 2

Załączniki:

1. formularz oferty

2. kosztorys ofertowy

3. zapytanie ofertowe

4. wzór umowy

5. przedmiar robót


Wrocław 11.06.2021

Zapytanie ofertowe na wykonywanie:

Prac remontowych (malarskich) pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół nr 2

Załączniki:

1. formularz oferty

2. kosztorys ofertowy

3. zapytanie ofertowe

4. wzór umowy

5. przedmiar robót

 Z uwagi na brak ofert postępowanie zostało anulowane.


Wrocław 23.03.2021

Zapytanie ofertowe na wykonywanie:

Pomiarów rezystancji izolacji i różnicowo-prądowych

Załączniki:

1. zapytanie ofertowe

2. formularz oferty

3. wzór umowy

4. Załącznik nr 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Wrocław 23.03.2021

Zapytanie ofertowe na wykonywanie:

Czyszczenia kanalizacji odpływowej sanitarnej i deszczowej

Załączniki:

1. zapytanie ofertowe

2. formularz oferty

3. wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Wrocław 23.03.2021

Zapytanie ofertowe na wykonywanie:

Opróżniania i czyszczenia separatorów

Załączniki:

1. zapytanie ofertowe

2. formularz oferty

3. wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Wrocław 23.03.2021

Zapytanie ofertowe na wykonywanie:

Przeglądu, konserwacji i legalizacji podręcznego sprzętu ppoż

Załączniki:

1. zapytanie ofertowe

2. formularz oferty

3. wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Wrocław 23.03.2021

Zapytanie ofertowe na wykonywanie:

Przeglądu konserwacyjnego podnośników samochodowych

Załączniki:

1. zapytanie ofertowe

2. formularz oferty

3. wzór umowy

4. załącznik nr 1 wykaz podnośników

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Wrocław 23.03.2021

Zapytanie ofertowe na wykonywanie:

Przeglądu i okresowej kontroli przewodów kominowych, grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych

Załączniki:

1. zapytanie ofertowe

2. formularz oferty

3. wzór umowy

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Wrocław 23.03.2021

Zapytanie ofertowe na wykonywanie:

Przeglądu szczelności instalacji gazowej

Załączniki:

1. zapytanie ofertowe

2. formularz oferty

3. wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Wrocław 23.03.2021

Zapytanie ofertowe na wykonywanie:
Okresowej kontroli stanu technicznego budynków

Załączniki:

1. zapytanie ofertowe

2. formularz oferty

3. wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Wrocław 03.02.2021

Zapytanie ofertowe na wykonywanie:

Procedury na usługę serwisową kserokopiarek dla ZS2.

Załączniki:

 1. formularz oferty
 2. zapytanie ofertowe
 3. umowa serwisowa

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Wrocław 03.02.2021

Zapytanie ofertowe na wykonywanie:

Zakup i dostawę tonerów do ZS nr 2

Załączniki:

 1. formularz oferty
 2. formularz cenowy /formularz cenowy plik.xlsx/
 3. wzór umowy
 4. zapytanie ofertowe

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Wrocław 01.02.2021

Zapytanie ofertowe na wykonywanie:

Zakup i dostawę materiałów biurowych do ZS nr 2

Załączniki:

 1. formularz oferty
 2. formularz cenowy /formularz cenowy plik.xlsx/
 3. wzór umowy
 4. zapytanie ofertowe

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Wrocław 18.01.2021

Zapytanie ofertowe na wykonywanie:

Zakup i dostawę tonerów do ZS nr 2

Załączniki:

 1. formularz oferty
 2. formularz cenowy /formularz cenowy plik.xlsx/
 3. wzór umowy
 4. zapytanie ofertowe

Postępowanie anulowane w związku z wpłynięciem jednej niekompletnej oferty.


Wrocław 12.01.2021

Zapytanie ofertowe na wykonywanie:

Zakup i dostawę materiałów biurowych do ZS nr 2

Załączniki:

 1. formularz oferty
 2. formularz cenowy /formularz cenowy plik.xlsx/
 3. wzór umowy
 4. zapytanie ofertowe

Postępowanie anulowane w związku z wpłynięciem jednej niekompletnej oferty


Wrocław 12.01.2021

Zapytanie ofertowe na wykonywanie:

Zakup i dostawę środków czystości do ZS nr 2

Załączniki:

 1. formularz oferty
 2. formularz cenowy /formularz cenowy plik.xlsx/
 3. wzór umowy
 4. zapytanie ofertowe

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty