Strona w trakcie zmian. http://stara.zs2.wroclaw.pl/ -dawna wersja.
 

WROCŁAWSKA SAMOCHODÓWKA
Deklaracja dostępności

Zespół Szkół nr 2

Technikum nr 2
 im. I Korpusu Pancernego Wojska Polskiego

Branżowa Szkoła I i II stopnia nr 2
ul. Borowska 105

50-551 Wrocław

Sekretariat dyrektora:

+48 71 798-68-95
fax. +48 71 798-43-95
sekretariat.zs02@wroclawskaedukacja.pl

EU flag Erasmus vect NEG

Szkoła uczestniczy w projekcie:
Erasmus+

więcej

  • ban1.jpg
  • ban2.jpg
  • ban3.jpg
  • ban4.jpg
  • ban5.jpg

Początki współpracy z firmą Mercedes-Benz

Przed dzisiejszą szkołą – kształcącą w branży motoryzacyjnej – stoi ogromne wyzwanie.

Poza podstawowymi zadaniami, do jakich została ona powołana na mocy decyzji ministerialnych,
musi także w większym lub mniejszym stopniu stać się instytucją kompatybilną z coraz to większymi oczekiwaniami rynku pracy.
Zatem wykreowanie sylwetki absolwenta szkoły technicznej, który sprosta wymaganiom branży motoryzacyjnej powinno realizować się nie tylko przez dostosowanie programu nauczania do potrzeb pracodawców, ale także poprzez ich czynną współpracę ze szkołami o wskazanych profilach.

Zespół Szkół Nr 2 we Wrocławiu od 01.09.2007r. prowadzi współpracę z firmą Mercedes-Benz, dzięki której uczniowie wybranej klasy technicznej (kształcącej w zawodzie technik mechanik, a od 01.09.2008r. technik pojazdów samochodowych) mogą zdobywać wiedzę i umiejętności w autoryzowanych serwisach niemieckiego producenta na terenie Wrocławia.
Dzięki takiemu rozwiązaniu, uczniowie mogą zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami technicznymi i technologicznymi stosowanymi przez firmę Mercedes-Benz.
Ponadto, przyszły technik musi wykazać się umiejętnością posługiwania się sprzętem diagnostycznym (typu StarDiagnosis Basic i inne), a także podstawowymi programami operacyjnymi typu WIS/ASRA.
Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż na zakończenie kształcenia w czwartej klasie uczniowie mają możliwość zdania egzaminu patronackiego i uzyskania tytułu technika obsługowego firmy Mercedes-Benz.