Szkolny zestaw podręczników                klasa 2 BGK rok szkolny 2020/2021                  
Typ szkoły: Branżowa Szkoła I stopnia   - 3-letni cykl nauczania                  
Zawód: Kierowca mechanik; symbol 832201                  
Zawód: Mechanik motocyklowy; symbol 723107                  
                   
Lp Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Tytuł Autor  Wydawnictwo Nr dopuszczenia                  
           
Przedmioty ogólnokształcące                    
1 Język polski „Odkrywamy na nowo” cz. I i II J. Kusiak OPERON 526/2/2013/2016 526/1/2012/2015                  
2 Język angielski/Język niemiecki /Effekt 2 /Kryczyńska-Pham Anna /WSiP /937/2/2019                  
3 Historia Po prostu historia zakres podst Rafał Dolecki, Jędrzej Smoleński  WSiP nr dopuszczenia 558/2012                  
4 Podstawy przedsiębiorczości Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Z. Makieła, T. Rachwał NowaEra 467/2012/2015                  
5 Matematyka Podręcznik MATEMATYKA W ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ Kl. I-III   Alicja Cewe, Młagorzata Krawczyk, Maria Kruk, Alina Magryś Walczak, Halina Nahorska Podkowa 543/2012/2015                    
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym (Kierowca mechanik)                  
1 Podstawy konstrukcji maszyn Podręcznik zostanie podany na pierwszych zajęciach we wrześniu                        
2 Przepisy ruchu drogowego i technika kierowania pojazdami Podręcznik zostanie podany na pierwszych zajęciach we wrześniu                        
3 Budowa i obsługa środków transportu                          Materiały opracowane przez nauczyciela                        
4 Środki transportu wewnętrznego i drogowego                            Materiały opracowane przez nauczyciela                        
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym (Mechanik motocyklowy)                  
1 Podstawy konstrukcji maszyn Podstawy konstrukcji maszyn cz.1 i 2 Piotr Bos,Sławomir Sitarz WKŁ                    
2 Budowa pojazdów motocyklowych Materiały opracowane przez nauczyciela                    
3 Diagnostyka podzespołów i zespołów pojazdów motocyklowych Diagnozowanie podzespołów i zespołów motocykli  Dmowski Rafał  WKŁ                    
4 Podstawy motoryzacji mechanika motocyklowego Materiały opracowane przez nauczyciela                    
5 Silniki pojazdów motocyklowych Materiały opracowane przez nauczyciela                    
6 Podstawy elektrotechniki i elektroniki Podstawy elektrotechniki i elektroniki Marian Doległo Wkł                    
7 Przepisy ruchu drogowego i technika kierowania motocyklami Podręcznik zostanie podany na pierwszych zajęciach