Strona w trakcie zmian. http://stara.zs2.wroclaw.pl/ -dawna wersja.
 

WROCŁAWSKA SAMOCHODÓWKA

Zespół Szkół nr 2

Technikum nr 2
 im. I Korpusu Pancernego Wojska Polskiego

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2
ul. Borowska 105

50-551 Wrocław

Sekretariat dyrektora

71 798-68-95
fax. 71 798-43-95
sekretariat.zs02@wroclawskaedukacja.pl

warsztaty@zs2.wroclaw.pl

Podstawowa Stacja Kontroli
Pojazdów DW/001/P

Stacja czynna:
pn-pt w godzinach 7:00-19:00

sobota w godzinach 7:00-14:00

tel. 71 336 25 14

tel. 71 798 68 95 wew 152

skpMOŻLIWA PŁATNOŚĆ KARTĄ 
więcej

 

zawodowy wroclaw

Szkoła uczestniczy w projekcie
„Zawodowy Wrocław”

realizowanym w ramach osi priorytetowej 10. Edukacja Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

więcej

WKNS final 200318

Szkoła uczestniczy w projekcie
„Weź kurs na staż”
Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego
we wrocławskich szkołach zawodowych

więcej

Do wakacji pozostało:

NOWOŚCI
w bibliotece szkolnej
Moto -Liga w ZS2
Koło SEP nr 10
sep
  • ban1.jpg
  • ban2.jpg
  • ban3.jpg
  • ban4.jpg
  • ban5.jpg

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe

Harmonogram przebiegu etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji letniej 2012 dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

L.p Zawód Termin egzaminu
1 Blacharz od 2 - 6 lipca 2012
2 Elektromechanik pojazdów samochodowych od 4 do 7 lipca 2012
3 Lakiernik od 3 do 6 lipca 2012
4 Mechanik maszyn i urzadzeń drogowych od 2 do 3 lipca 2012
5 Mechanik pojazdów samochodwych od 2 do 10 lipca 2012

stypendium na rok szkolny 2012/2013

UWAGA!!!
 
OSOBY ZAINTERESOWANE UBIEGANIEM SIĘ O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO
NA ROK SZKOLNY 2012/2013!!!

KRYTERIA:

  • Pomoc materialna przysługuje uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (...)  - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
  • ZAMELDOWANI NA TERENIE GMINY WROCŁAW
  • DOCHÓD NA OSOBĘ W RODZINIE NIE PRZEKRACZA 351 ZŁ /netto/
 
 
PROSZĘ PILNIE ZGŁASZAĆ SIĘ PO WNIOSKI!!!
Termin składania wniosków w szkołach od 4 do 22 czerwca 2012!
Drugi termin do 15 września 2012

PEDAGOG

Patronat Mercedes-Benz

Patronat Mercedes-Benz w roku szkolnym 2012/2013

Uwaga uczniowie klas  1TC, 2TC, 2TD
Wstępny egzamin do zespołu patronackiego firmy Mercedes-Benz
odbędzie się 12. 06.2012 w sali 18D o godz 1500    
Deklarację przystąpienia do egzaminu należy złoży do dnia 08.06.2012 r.

 Uwaga zdający egzamin patronacki firmy Mercedes- Benz

Przypominam  o dodatkowym szkoleniu w firmie Mirosław Wróbel sp. z o. o. Szkolenie odbędzie się w najbliższą sobotę (19.05.2012).

 Szczegółowe informacje (tj. godzina, podział na grupy zakres tematyczny szkolenia) zostanie przekazany do wiadomości kandydatów w formie telefonicznej.

 Krzysztof Michalik

 


Zebranie Zespolu Przedmiotów Zawodowych

Zapraszam na zebranie w dniu 18.05.2012 o godz. 13:20 w sali 44.
Robert Matuszczyk

O szkole

Rozwijający się przemysł motoryzacyjny, a raczej jego początki /lata 60-siąte/ potrzebowały zwiększonej kadry do tworzących się i już istniejących przedsiębiorstw transportowych, zakładów naprawczych, stacji obsługi samochodów i innych zakładów branży samochodowej. Właściwie funkcjonowanie przedsiębiorstw samochodowych mogła zapewnić kadra posiadająca odpowiednie przygotowanie merytoryczne do wykonywania zawodu, szczególnie mechaników samochodowych, kierowców oraz średni dozór kierowniczy /kierownik transportu i inni/. Taką kadrę mogły przygotować średnie szkoły zawodowe specjalizujące się w mechanice samochodowej.

Od 2001 roku trwa komputeryzacja szkoły. W tej chwili możemy się pochwalić dwoma dobrze wyposażonymi pracowniami komputerowymi. Nawiązaliśmy również współpracę z niemiecką szkołą im Eugen Reintjes w Hameln. Podczas wakacji w 2005 roku udało się wyremontować salę gimnastyczną. Prowadzone są rozmowy ze znanymi firmami samochodowymi w sprawie odbywania praktyk zawodowych i zatrudniania w nich absolwentów naszej szkoły.

W roku 2005 zakończyli swoją edukacje absolwenci 5 letniego Technikum Samochodowego. Mamy nadzieję, że zamknięcie pewnego etapu w historii tej placówki nie będzie tylko okazją do wspomnień. Stanie się pretekstem do spojrzenia wstecz po to, aby przypomnieć sobie to co najlepsze w historii tej szkoły. I od tego aby stało się to wzorem dla obecnych uczniów i pracowników szkoły.