Strona w trakcie zmian. http://stara.zs2.wroclaw.pl/ -dawna wersja.
 

WROCŁAWSKA SAMOCHODÓWKA

Zespół Szkół nr 2

Technikum nr 2
 im. I Korpusu Pancernego Wojska Polskiego

Branżowa Szkoła I stopnia nr 2
ul. Borowska 105

50-551 Wrocław

Sekretariat dyrektora:

+48 71 798-68-95
fax. +48 71 798-43-95
sekretariat.zs02@wroclawskaedukacja.pl

warsztaty@zs2.wroclaw.pl

Podstawowa Stacja Kontroli
Pojazdów DW/001/P

Stacja czynna:
pn-pt w godzinach 7:00-19:00

w weekend 08:00-14:00

tel. 71 336 25 14

tel. 71 798 68 95 wew 152

skpMOŻLIWA PŁATNOŚĆ KARTĄ 
więcej

 

manufaktura logo 01

Szkoła uczestniczy w projekcie
„MANUFAKTURA FACHOWCÓW”

więcej

WKNS final 200318

Szkoła uczestniczy w projekcie
„Weź kurs na staż”
Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego
we wrocławskich szkołach zawodowych

więcej

Do wakacji pozostało:

NOWOŚCI
w bibliotece szkolnej
Moto -Liga w ZS2
Koło SEP nr 10
sep
 • ban1.jpg
 • ban2.jpg
 • ban3.jpg
 • ban4.jpg
 • ban5.jpg

X Międzyszkolny Konkurs Biblijny

10 lat minęło…

           4 czerwca 2019 roku w świetlicy szkolnej odbył się X Międzyszkolny Konkurs Biblijny. Poprzedziły go szkolne eliminacje w poszczególnych szkołach. Na Borowskiej wzięło w nich udział 18 uczniów klas I Technikum. Sześciu najlepszych reprezentowało naszą szkołę.

Rywalizacja rozgrywała się między drużynami z: Zespołu Szkół Logistycznych, Zespołu Szkół Gastronomicznych, Zespołu Szkół Ekonomiczno- Administracyjnych, ZS Nr 2 (dwie drużyny). W sumie do konkursu przystąpiło pięć trzyosobowych drużyn.

Nauczyciele- opiekunowie drużyn, którym przewodniczył ksiądz Radosław Wolniczek - oceniali zadania wykonywane przez uczniów.

Uczestnicy musieli wykazać się znajomością treści Biblii, występujących w niej gatunków literackich, rozumieniem znaczenia biblijnych frazeologizmów. Każda z drużyn losowała również zadanie, którego forma nawiązywała do ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego. Uczniowie samodzielnie przygotowali wypowiedź na zadany temat . Lider grupy prezentował publicznie efekty pracy.

Uczestnicy wykazywali się także umiejętnościami w zakresie analizy i interpretacji współczesnych tekstów kultury nawiązujących do Biblii. Przedmiotem rozważań były również dzieła malarskie różnych epok, w których należało rozpoznać aluzje biblijne. Ostatnie zadanie polegało na rozwiązaniu krzyżówki. Wzbudziło ono duże emocje, gdyż czas przeznaczony na odgadnięcie haseł był z góry określony przez organizatorów.

Po burzliwych obradach (poziom zawodników był bardzo wyrównany) jury ogłosiło wyniki:

I MIEJSCE- drużyna reprezentująca Zespół Szkół Nr 2 w składzie: Jakub Woźniak (1 TA), Jakub Piętowski (1 TC), Igor Lewandowski (1TC)

II MIEJSCE- drużyna Zespołu Szkół Logistycznych: Katarzyna Bohachowa (dodatkowo specjalne wyróżnienie za zaangażowanie podczas wykonywania konkursowych zadań), Martyna Bąk, Dawid Rutowicz

III MIEJSCE- reprezentanci Zespołu Szkół Ekonomiczno- Administracyjnych: Magdalena Gidzińska, Amelia Czarnecka,Wiktoria Markiewicz.

Zwycięska drużyna i Katarzyna Bohachowa wygrali 4 bilety na spektakl „Blaszany bębenek” we Teatrze Capitol. Laureaci otrzymali kolejno:

 •  I miejsce- pamiątkowy album o polskim malarstwie inspirowanym Biblią,
 • II miejsce- książkę o symbolice zwierząt w Biblii,
 • III miejsce- publikację poświęconą postaciom kobiet w Biblii.

Wszystkim uczestnikom wręczono dyplomy i upominki.

Podczas całej imprezy niezbędny sprzęt multimedialny obsługiwał Emil Wzgarda z klasy 2TC.

GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM I ICH NAUCZYCIELOM !!! Wyrazy uznania dla wszystkich zawodników!

   Po zakończeniu konkursowych zmagań wszyscy udaliśmy się na słodki poczęstunek do sali 27. Męska obsługa z klasy 2 TC: Piotr Grabiński, Maksymilian Kuzynin, Jakub Śnieg troszczyła się z wdziękiem o to, by nikomu nie zabrakło jedzenia, picia i pysznego ciasta. Spotkanie było okazją do rozmów, zrobienia pamiątkowych zdjęć i zawarcia ciekawych znajomości.

Cele konkursu to między innymi:

 • umocnienie poczucia ważności Biblii jako źródła kultury europejskiej,
 • wykazanie związków między literaturą a innymi dziedzinami sztuki,
 • kształcenie umiejętności publicznego zabierania głosu,
 • integracja międzyszkolna,
 • ćwiczenie umiejętności przygotowania prezentacji maturalnej,
 • doskonalenie pracy w grupie,
 • integracja międzyprzedmiotowa,
 • ćwiczenie umiejętności analizy i interpretacji różnych tekstów kultury.

   Dziękujemy członkom jury, dyrekcji ZS Nr 2, Radzie Rodziców, Panu Robertowi Matuszczykowi i wszystkim pracownikom szkoły, którzy okazali nam dużo życzliwości.

                                                        Organizatorzy:                                          

                                     Ewa Koć- Wachowiak, Magdalena Domagała   


WYNIKI KONKURSU NA NAJLEPSZEGO UCZNIA W KWALIFIKACJI M.12

 

Laureatami  w IX
SZKOLNYM KONKURSIE

NA NAJLEPSZEGO UCZNIA W KWALIFIKACJI M.12

zostali

Paweł Kowal i Dominik Janik (1 miejsce) oraz Jakub Hanszke (3 miejsce)
Główną nagrodę ufundowało koło nr 10 SEP

Gratulujemy Mariusz Kuryło i  Krzysztof Dumański

   


FINAŁ KONKURSU Z RYSUNKU TECHNICZNEGO

 • Bartłomiej Szmit         I miejsce
 • Maciej Jania                 II miejsce
 • Maciej Bronowicki     III miejsce

Gratulujemy!

Organizatorzy

O szkole

Rozwijający się przemysł motoryzacyjny, a raczej jego początki /lata 60-siąte/ potrzebowały zwiększonej kadry do tworzących się i już istniejących przedsiębiorstw transportowych, zakładów naprawczych, stacji obsługi samochodów i innych zakładów branży samochodowej. Właściwie funkcjonowanie przedsiębiorstw samochodowych mogła zapewnić kadra posiadająca odpowiednie przygotowanie merytoryczne do wykonywania zawodu, szczególnie mechaników samochodowych, kierowców oraz średni dozór kierowniczy /kierownik transportu i inni/. Taką kadrę mogły przygotować średnie szkoły zawodowe specjalizujące się w mechanice samochodowej.

Od 2001 roku trwa komputeryzacja szkoły. W tej chwili możemy się pochwalić dwoma dobrze wyposażonymi pracowniami komputerowymi. Nawiązaliśmy również współpracę z niemiecką szkołą im Eugen Reintjes w Hameln. Podczas wakacji w 2005 roku udało się wyremontować salę gimnastyczną. Prowadzone są rozmowy ze znanymi firmami samochodowymi w sprawie odbywania praktyk zawodowych i zatrudniania w nich absolwentów naszej szkoły.

W roku 2005 zakończyli swoją edukacje absolwenci 5 letniego Technikum Samochodowego. Mamy nadzieję, że zamknięcie pewnego etapu w historii tej placówki nie będzie tylko okazją do wspomnień. Stanie się pretekstem do spojrzenia wstecz po to, aby przypomnieć sobie to co najlepsze w historii tej szkoły. I od tego aby stało się to wzorem dla obecnych uczniów i pracowników szkoły.