Szkolny zestaw podręczników                                    klasa 4TD   rok 2020/2021                         
Typ szkoły: Technikum - 4-letni cykl nauczania                           
Zawód: Technik pojazdów samochodowych; symbol 311513                        
Lp Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Tytuł Autor  Wydawnictwo Nr dopuszczenia                        
               
1 Język polski Zrozumieć tekst, zrozumieć człowieka 2.2, 3 D. Chemperek, A. Kalbarczyk, D. Trześniowski WSiP                          
2 Język angielski Zostanie podany na pierwszych zajęciach                              
3 Język niemiecki Wybór podręcznika uzależniony od poziomu zaawansowania ucznia –podręcznik zostanie podany przez nauczyciela we wrześniu.                              
4 Matematyka Prosto do matury 3 Podręcznik do matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy i rozszerzony. Maciej Antek, Krzysztof Belka, Piotr Grabowski Nowa Era 619/3/2014/2016                        
5 Fizyka poziom rozszerzony Z Fizyką w przyszłość. Podręcznik do fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony. Część druga.[1] Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach WSiP 548/2/2013/2016                        
6 Geografia  poziom rozszerzony 1. Oblicza geografii 2 - zakres rozszerzony, 2. Oblicza geografii 3 - zakres rozszerzony 1. Tomasz Rachwał , 2. R.Malarz,M.Więckowski Nowa Era                          
7 Historia i społeczeństwo (przedmiot uzupełniający) HITORIA I SPOŁECZEŃSTWO-OJCZYSTY PANTEON I OJCZYSTE SPORY oraz 3 wątki tematyczne Marcin Markowicz, Olga Pytlińska Agata Wyroda WSiP                          
8 Organizacja przedsiębiorstwa samochodowego Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem samochodowym Stanisław Kowalczyk WSiP                          
9 Język angielski w przedsiębiorstwie samochodowym Zostanie podany na pierwszych zajęciach                              

[1]
[Threaded comment]

Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

Comment:
    Pozwalam sobie przenieść linijkę "Podręcznik do matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy i rozszerzony." z wiersza dotyczącego fizyki do wiersza dotyczącego matematyki.