Szkolny zestaw podręczników                                    klasa 4TA  rok 2020/2021                         
Typ szkoły: Technikum - 4-letni cykl nauczania                           
Zawód: Technik mechanik; symbol 311504 \ Technik mechatronik; symbol 311410                        
Lp Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Tytuł Autor  Wydawnictwo Nr dopuszczenia                        
               
Przedmioty ogólnokształcące                          
1 Język polski Zrozumieć tekst, zrozumieć człowieka 2.2, 3 D. Chemperek, A. Kalbarczyk, D. Trześniowski WSiP 703/5/2014/2015                        
2 Język angielski Zostanie podany na pierwszych zajęciach                              
3 Język niemiecki Wybór podręcznika uzależniony od poziomu zaawansowania ucznia –podręcznik zostanie podany przez nauczyciela we wrześniu.                          
4 Matematyka Prosto do matury 3, Podręcznik do matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy i rozszerzony. Maciej Antek, Krzysztof Belka, Piotr Grabowski Nowa Era 619/3/2014/2016                        
5 Informatyka poz roz. Informatyka rozszerzona G. Koba MIGRA                          
8 Fizyka poziom rozszerzony Z Fizyką w przyszłość. Podręcznik do fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony. Część druga. Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach WSiP 548/2/2013/2016                        
9 Geografia  poziom rozszerzony 1. Oblicza geografii 2 - zakres rozszerzony, 2. Oblicza geografii 3 - zakres rozszerzony 1. Tomasz Rachwał , 2. R.Malarz,M.Więckowski Nowa Era                          
10 Historia i społeczeństwo (przedmiot uzupełniający) Historia i społeczeństwo-ojczysty panteon i ojczyste spory M.Markowicz, O.Pytlińska A.Wyroda WSiP                          
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym  (technik mechanik)                          
1 Organizacja i nadzór procesów produkcji Organizacja i nadzór procesów produkcji (kwalifikacja M.44) K. Grzelak, St. Kowalczyk WSiP