Szkolny zestaw podręczników                                    klasa 3TD   rok 2020/2021                         
Typ szkoły: Technikum - 4-letni cykl nauczania                           
Zawód: Technik pojazdów samochodowych; symbol 311513                        
Lp Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Tytuł Autor  Wydawnictwo Nr dopuszczenia                        
               
1 Język polski Zrozumieć tekst, zrozumieć człowieka 2.1, 2.2 D. Chemperek, A. Kalbarczyk, D. Trześniowski WSiP 703/4/2016                        
2 Język angielski Zostanie podany na pierwszych zajęciach                              
3 Język niemiecki Infos 3 Cezary Serzysko, Birgit Sekulski Pearson SPP: 944/2/2019 NPP: 942/2/2019                        
4 Matematyka Prosto do matury2 i  3
Podręcznik do matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy i rozszerzony.
Maciej Antek, Krzysztof Belka, Piotr Grabowski Nowa Era 619/3/2014/2016                        
5 Fizyka poziom rozszerzony Z Fizyką w przyszłość. Podręcznik do fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony. Część druga.[1] Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach WSiP 548/2/2013/2016                        
6 Geografia  poziom rozszerzony 1. „Oblicza geografii cz.1” . Zakres rozszerzony, 2. Oblicza geografii 2 - zakres rozszerzony 1. R.Malarz,M.Więckowski 2.Tomasz Rachwał  Nowa Era                          
7 Historia i społeczeństwo (przedmiot uzupełniający) HITORIA I SPOŁECZEŃSTWO-OJCZYSTY PANTEON I OJCZYSTE SPORY M.Markowicz, O.Pytlińska A.Wyroda WSiP                          
8 Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych Zostanie podany na pierwszych zajęciach                              
9 Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych Krzysztof Pacholski Wkł 2014                        
10 Organizacja przedsiębiorstwa samochodowego Prowadzenie działalności gospodarczej (z KPS i OMZ). Podręcznik do kształcenia zawodowego Teresa Gorzelany, Wiesława Aue WSIP ISBN: 9788302135866                        
                                   
                                   
                                   

[1]
[Threaded comment]

Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

Comment:
    Pozwalam usunąć linijkę "Podręcznik do matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy i rozszerzony." z wiersza dotyczącego fizyki.