Szkolny zestaw podręczników                                    klasa 2TGF   rok 2020/2021                         
Typ szkoły: Technikum - 4-letni cykl nauczania                           
Zawód: Technik mechatronik; symbol 311410                        
Lp Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Tytuł Autor  Wydawnictwo Nr dopuszczenia                        
               
Przedmioty ogólnokształcące                          
1 Język polski Zrozumieć tekst, zrozumieć człowieka cz. 1.2, 2.1 D. Chemperek, A. Kalbarczyk, D. Trześniowski WSiP 703/3/2014/2015                        
2 Język angielski Zostanie podany na pierwszych zajęciach                              
3 Język niemiecki Perfekt 2 B.Jaroszewicz
i A.Wojdat-Niklewska
Pearson SPP: 944/1/2019 NPP: 942/1/2019                        
4 Podstawy przedsiębiorczości Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Z. Makieła, T. Rachwał Nowa Era 467/2012/2015                        
5 Matematyka Prosto do matury1 i 2 Podręcznik do matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy i rozszerzony. Maciej Antek, Krzysztof Belka, Piotr Grabowski Nowa Era 619/1/2012/2015                        
6 Fizyka poziom rozszerzony Z Fizyką w przyszłość. Podręcznik do fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony. Część pierwsza. Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach WSIP 548/1/2012/2015                         
7 Geografia  poziom rozszerzony Oblicza geografii 1  - zakres rozszerzony ,  Roman Malarz, Marek Więckowski  NOWA ERA