Szkolny zestaw podręczników                                    klasa 2TGC   rok 2020/2021                         
Typ szkoły: Technikum - 4-letni cykl nauczania                           
Zawód: Technik pojazdów samochodowych; symbol 311513                        
Lp Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Tytuł Autor  Wydawnictwo Nr dopuszczenia                        
               
1 Język polski Zrozumieć tekst, zrozumieć człowieka cz. 1.2, 2.1 D. Chemperek, A. Kalbarczyk, D. Trześniowski WSiP 703/3/2014/2015                        
2 Język angielski Zostanie podany na pierwszych zajęciach                              
3 Język niemiecki Perfekt 2 B.Jaroszewicz
i A.Wojdat-Niklewska
Pearson SPP: 944/1/2019 NPP: 942/1/2019                        
4 Podstawy przedsiębiorczości Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Z. Makieła, T. Rachwał Nowa Era 467/2012/2015                        
5 Matematyka Prosto do matury 1 i 2 Podręcznik do matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy i rozszerzony. Maciej Antek, Krzysztof Belka, Piotr Grabowski Nowa Era 619/1/2012/2015                        
6 Fizyka poziom rozszerzony Z Fizyką w przyszłość. Podręcznik do fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony. Część pierwsza.[1] Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach WSIP 548/1/2012/2015                         
7 Geografia  poziom rozszerzony Oblicza geografii 1  - zakres rozszerzony ,  Roman Malarz, Marek Więckowski  NOWA ERA                          
8 Silniki pojazdów samochodowych Silniki pojazdów samochodowych Piotr Zając WKŁ                          
9 Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych Krzysztof Pacholski Wkł 2014                        
10 Przepisy ruchu drogowego i technika kierowania pojazdami Zostanie podany na pierwszych zajęciach                              
11 Podstawy motoryzacji Materiały opracowane przez nauczyciela                              
                                 
                                 

[1]
[Threaded comment]

Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

Comment:
    Pozwalam sobie przenieść linijkę "Podręcznik do matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy i rozszerzony." z wiersza dotyczącego fizyki do wiersza dotyczącego matematyki.