Strona w trakcie zmian. http://stara.zs2.wroclaw.pl/ -dawna wersja.
 

WROCŁAWSKA SAMOCHODÓWKA

Zespół Szkół nr 2

Technikum nr 2
 im. I Korpusu Pancernego Wojska Polskiego

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2
ul. Borowska 105

50-551 Wrocław

Sekretariat dyrektora

71 798-68-95
fax. 71 798-43-95
sekretariat.zs02@wroclawskaedukacja.pl

warsztaty@zs2.wroclaw.pl

Pedagog

Image

telefon kontaktowy:

Barbara Kłaniewska

71 798 68 95 wewnętrzny 140

lub napisz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Plan dyżurów pedagoga szkolnego:

 

 Poniedziałek

 700- 1200

 Wtorek

 900 - 1400

 Środa

 700 - 1300

 Czwartek

 800 - 1300

 Piątek

 800 - 1100


Plan dyżurów psychologa szkolnego: 

  

Poniedziałek

1000-1500

Wtorek

900-1400

Środa

1100-1500

/co dwa tygodnie/

Czwartek

Piątek


Zadania pedagoga szkolnego wynikające ze Statutu Szkoły:
 • Wspieranie wychowawców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych klasy - w szczególności w zakresie poprawy frekwencji.
 • Udzielanie pomocy uczniom i rodzicom
 • Otaczanie szczególną troską i opieką uczniów zagrożonych narkomanią i alkoholizmem
 • Organizowanie pomocy materialnej uczniom i ich rodzinom
 • Zajęcia integracyjne
 • Zajęcia profilaktyczne
 • Porady dla uczniów,
 • Porady, konsultacje dla rodziców,
 • Porady i konsultacje dla nauczycieli.
 • Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 • Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

Zadania pedagoga szkolnego
wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 7 stycznia 2003 roku:

 • Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.
 • Określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
 • Organizowanie i udzielanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 • Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,
 • Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach,
 • Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli, w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu, w przypadku gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy,
 • Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 7 stycznia 2003 roku, polega w szczególności na:

 • Diagnozowaniu środowiska ucznia,
 • Rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu ich zaspokojenia,
 • Rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych,
 • Wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami,
 • Organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • Podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,
 • Prowadzeniu edukacji pro zdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców,
 • Wspieraniu uczniów metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym zakresie,
 • Wspieraniu nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,
 • Wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szansę edukacyjne ucznia,

 Formy pomocy psychologiczno - pedagogicznej