Strona w trakcie zmian. http://stara.zs2.wroclaw.pl/ -dawna wersja.
 

WROCŁAWSKA SAMOCHODÓWKA

Zespół Szkół nr 2

Technikum nr 2
 im. I Korpusu Pancernego Wojska Polskiego

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2
ul. Borowska 105

50-551 Wrocław

Sekretariat dyrektora

71 798-68-95
fax. 71 798-43-95
sekretariat.zs02@wroclawskaedukacja.pl

warsztaty@zs2.wroclaw.pl

Biblioteka szkolna Zespołu Szkół Nr 2

biblioteka1

 

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

OD 1.12.2017 (piątek)

ZAPRASZA W GODZINACH:

 

PONIEDZIAŁEK

8:15-11:45

WTOREK

8:30-14:30

ŚRODA

8:30-14:30

CZWARTEK

12:00-17:00

PIĄTEK

8:00-12:30

 


POLSKI W BIBLIOTECE???

JESTEŚ W KLASIE MATURALNEJ?

OBAWIASZ SIĘ EGZAMINU USTNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO?

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE KONSULTACJE!

MIEJSCE: BIBLIOTEKA SZKOLNA

TERMIN: WTORKI-ŚRODY-CZWARTKI W GODZINACH PRACY BIBLIOTEKI

POLSKI W BIBLIOTECE!!!


 biblioteka2

Biblioteka szkolna jest wielofunkcyjną pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb
i zainteresowań uczniów oraz zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły,
doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej
wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie (Statut Szkoły § 95).
Zasady korzystania z biblioteki określa Regulamin.

W bibliotece znajduje się MCI /Multimedialne Centrum Informacji/, które
jest udostępnione uczniom, nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły
w godzinach pracy biblioteki.
Zasady korzystania z pracowni określa Regulamin Pracowni Multimedialnej.

 


Zadania

 

 

 • gromadzenie i opracowanie zbiorów,
 • przechowywanie, aktualizacja i konserwacja zbiorów,
 • udostępnianie zbiorów w czytelni i do domu,
 • prowadzenie działalności w zakresie przysposobienia czytelniczo- informacyjnego,
 • prowadzenie działalności informacyjno- dokumentacyjnej i bibliograficznej.
Zbiory

 

 

 • lektur szkolnych
 • elektroniki
 • elektrotechniki
 • techniki samochodowej
 • językoznawstwa, literatury pięknej
 • pedagogiki i psychologii,
 • matematyki, fizyki.

Przydatne adresy

 

 

1.    Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu -http://www.dbp.wroc.pl/

2.    Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im.T.Mikulskiego - http://www.wbp.wroc.pl/

3.    Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu (adresy filii na stronie http://www.biblioteka.wroc.pl/

4.    Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu - http://www.madiateka.biblioteka.wroc.pl/

5.    Biblioteka Narodowa http://www.bn.org.pl/