Strona w trakcie zmian. http://stara.zs2.wroclaw.pl/ -dawna wersja.
 

Rada Rodziców numer rachunku bankowego PKO BP

 

02 1020 5226 0000 6302 0498 5695

 

Prosimy o dokonanie wpłaty na Radę Rodziców.

 

Składka roczna w bieżącym roku szkolnym wynosi 50 od ucznia.

 

Składka na ubezpieczenie ucznia wynosi 54,92 zł.

 

Formularz do zgłoszenia roszczeń i szkód