Strona w trakcie zmian. http://stara.zs2.wroclaw.pl/ -dawna wersja.
 

Koła zainteresowań

 

 

Koło turystyczne

kolko

Wszystkich tych, którzy są zainteresowani zaangażowaniem się w pracę koła turystycznego proszę o zgłaszanie się do opiekuna
p. Ewy Koć – Wachowiak.

Spotkania będą polegały na przygotowywaniu wyjść i wyjazdów turystycznych, dokumentowaniu ich, poznawaniu nowych miejsc Wrocławia, Dolnego Śląska, Polski i innych krajów.

Dodatkowe wsparcie uzyskuje od p. D. Rzewuskiej –Salamon i innych
życzliwych osób... 

Jeśli lubisz podróżować, odkrywać nowe miejsca, szukasz kontaktu z naturą –zapraszamy!!!