Strona w trakcie zmian. http://stara.zs2.wroclaw.pl/ -dawna wersja.
 

WROCŁAWSKA SAMOCHODÓWKA

Zespół Szkół nr 2

Technikum nr 2
 im. I Korpusu Pancernego Wojska Polskiego

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2
ul. Borowska 105

50-551 Wrocław

Sekretariat dyrektora

71 798-68-95
fax. 71 798-43-95
sekretariat.zs02@wroclawskaedukacja.pl

warsztaty@zs2.wroclaw.pl

Podstawowa Stacja Kontroli
Pojazdów DW/001/P

Stacja czynna:
pn-pt w godzinach 7:00-19:00

sobota w godzinach 7:00-14:00

tel. 71 336 25 14

tel. 71 798 68 95 wew 152

skpMOŻLIWA PŁATNOŚĆ KARTĄ 
więcej

 

zawodowy wroclaw

Szkoła uczestniczy w projekcie
„Zawodowy Wrocław”

realizowanym w ramach osi priorytetowej 10. Edukacja Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

więcej

WKNS final 200318

Szkoła uczestniczy w projekcie
„Weź kurs na staż”
Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego
we wrocławskich szkołach zawodowych

więcej

Matura 2015

NOWOŚCI
w bibliotece szkolnej
Kursy kwalifikacyjne dla dorosłych
Moto -Liga w ZS2
Do wakacji zostało Time's Up
Koło SEP nr 10
sep
 • ban1.jpg
 • ban2.jpg
 • ban3.jpg
 • ban4.jpg
 • ban5.jpg

Stypendium Fundacji Efekt Motyla

Stypendium Fundacji Efekt Motyla przeznaczone jest dla uczniów z terenu całej Polski zdolnych i zmotywowanych do nauki, których trudna sytuacja materialna utrudnia zdobywanie wiedzy.

Celem stypendium jest wspomaganie edukacji młodych ludzi, rozbudzanie ambicji i przedsiębiorczości. Stypendia w wysokości 300 zł na miesiąc przyznawane są przez kolejne 10 miesięcy roku szkolnego. Ponadto dla Stypendystów organizowany jest także wyjazd motywacyjny do Warszawy w dniach 13-15.10.2017r. połączony z warsztatami rozwojowymi.Warunki formalne, jakie należy spełnić:
- zamieszkanie na wsi
- uczęszczanie do VII i VIII klas szkoły podstawowej / szkoły ponadgimnazjalnej (liceum, technikum, branżowa szkoła)

- trudna sytuacja materialna 

- złożenie poprawnie wypełnionego wniosku o przyznanie stypendium w terminie 4-17 września 2017r. wraz ze skanem świadectwa szkolnego za rok 2016/17.

Tablica ogłoszeń ZS2 2017 wrzesień

Zebrania z rodzicami 13 września 2017 r. (środa)

Technikum Nr 2 godz. 16.30

1.         2 TA   -           44
2.         2 TC   -           27 - godz. 17.00
3.         2 TD   -           16
4.         3 TA   -           31
5.         3 TC   -           40
6.         3 TD   -           26       
7.         3 TF    -           17
8.         4 TA   -           25
9.         4 TC   -           47
10.       4 TD   -           43
11.       4 TF    -          42

Zasadnicza Szkoła Zawodowa - godz. 17.30

1. 2 ZA           -           38
2. 2 ZC           -           39
3. 2 ZE           -           40
4. 2 ZG           -           47
5. 3 ZA           -           42
6. 3 ZB           -           16
7. 3 ZC           -           45 - godz. 16:30
8. 3 ZG           -           32 - godz. 16:30

UWAGA !!!!

Dnia 13 września 2017 r. o godz. 16.30 w świetlicy szkolnej odbędzie się zebranie z rodzicami uczniów klas maturalnych.

Obecność obowiązkowa


Dnia 03.10.2017r o godzinie 11:30 w sali nr 29 odbędą się eliminacje szkolne do Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego.

Zgłoszenia do dnia 27.09.2017r u Pana Mariusza Stramskiego.


gielda17

Ogłoszenia sierpień 2017

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się dnia 04.09.2016 r (poniedziałek) w sali gimnastycznej.

 • Technikum 8:00
 • Branżowa Szkoła Zawodowa 10:00
 
Obowiązuje strój galowy !!! 
Osoby w krótkich spodenkach nie będą wpuszczane na salę.
Następnie uczniowie wraz z wychowawcami udadzą się do sal lekcyjnych.

Zebranie Dyrektora szkoły z rodzicami i uczniami klas pierwszych odbędzie się 31 sierpnia 2017r. w świetlicy szkolnej

 •  Technikum godz. 16.00
 • Szkoła Branżowa godz. 17.00

Następnie odbędzie się spotkanie z wychowawcami klas.


Zebranie z nauczycielami praktycznej nauki zawodu odbędzie się 30.08.2017 o godz. 10:00
w Sali Konferencyjnej

Plenarne Zebranie Rady Pedagogicznej odbędzie się 31 sierpnia 2017r. o godz. 9.00
oraz 1 września 2017r. o godz. 9.00.


 

Egzamin poprawkowy z prac lakierniczych odbędzie się 29 sierpnia 2017r. o gidzinie 9:00 w pracowni 2W

ddddd

zdający: Filip Mazurek.

Skład komisji:

Krzysztof Michalik

Leszek Kaszowski

Henryk Szaton

 

Tablica ogłoszeń ZS2 2017 lipiec.

Uwaga !!! ulega zmianie termin egzaminu poprawkowego w CKP: 29.08.2917r.
sala 103 budynek C
- Daniel Koszowski godz. 9.00
- Wojciech Banaś godz. 11.00
 
Egzamin poprawkowy maturalny odbędzie się:
 • Pisemny - 22.08.2017r. godz 9.00 w Zespole Szkół Nr 2
 • Ustny 25.08.2017r w Zespole Szkół Gastronomicznych:
 • język angielski godz. 8.00
 • język polski godz.9.00

O szkole

Rozwijający się przemysł motoryzacyjny, a raczej jego początki /lata 60-siąte/ potrzebowały zwiększonej kadry do tworzących się i już istniejących przedsiębiorstw transportowych, zakładów naprawczych, stacji obsługi samochodów i innych zakładów branży samochodowej. Właściwie funkcjonowanie przedsiębiorstw samochodowych mogła zapewnić kadra posiadająca odpowiednie przygotowanie merytoryczne do wykonywania zawodu, szczególnie mechaników samochodowych, kierowców oraz średni dozór kierowniczy /kierownik transportu i inni/. Taką kadrę mogły przygotować średnie szkoły zawodowe specjalizujące się w mechanice samochodowej.

Od 2001 roku trwa komputeryzacja szkoły. W tej chwili możemy się pochwalić dwoma dobrze wyposażonymi pracowniami komputerowymi. Nawiązaliśmy również współpracę z niemiecką szkołą im Eugen Reintjes w Hameln. Podczas wakacji w 2005 roku udało się wyremontować salę gimnastyczną. Prowadzone są rozmowy ze znanymi firmami samochodowymi w sprawie odbywania praktyk zawodowych i zatrudniania w nich absolwentów naszej szkoły.

W roku 2005 zakończyli swoją edukacje absolwenci 5 letniego Technikum Samochodowego. Mamy nadzieję, że zamknięcie pewnego etapu w historii tej placówki nie będzie tylko okazją do wspomnień. Stanie się pretekstem do spojrzenia wstecz po to, aby przypomnieć sobie to co najlepsze w historii tej szkoły. I od tego aby stało się to wzorem dla obecnych uczniów i pracowników szkoły.