Strona w trakcie zmian. http://stara.zs2.wroclaw.pl/ -dawna wersja.
 

WROCŁAWSKA SAMOCHODÓWKA

Zespół Szkół nr 2

Technikum nr 2
 im. I Korpusu Pancernego Wojska Polskiego

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2
ul. Borowska 105

50-551 Wrocław

Sekretariat dyrektora

71 798-68-95
fax. 71 798-43-95
sekretariat.zs02@wroclawskaedukacja.pl

warsztaty@zs2.wroclaw.pl

Podstawowa Stacja Kontroli
Pojazdów DW/001/P

Stacja czynna:
pn-pt w godzinach 7:00-19:00

sobota w godzinach 7:00-14:00

tel. 71 336 25 14

tel. 71 798 68 95 wew 152

skpMOŻLIWA PŁATNOŚĆ KARTĄ 
więcej

 

zawodowy wroclaw

Szkoła uczestniczy w projekcie
„Zawodowy Wrocław”

realizowanym w ramach osi priorytetowej 10. Edukacja Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

więcej

WKNS final 200318

Szkoła uczestniczy w projekcie
„Weź kurs na staż”
Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego
we wrocławskich szkołach zawodowych

więcej

Matura 2015

NOWOŚCI
w bibliotece szkolnej
Kursy kwalifikacyjne dla dorosłych
Moto -Liga w ZS2
Do wakacji zostało 272 dni
Koło SEP nr 10
sep
  • ban1.jpg
  • ban2.jpg
  • ban3.jpg
  • ban4.jpg
  • ban5.jpg

OLIMPADA WIEDZY O HIV


W
yniki etapu szkolnego:

  1. PIOTR BĄK KL. 1 TC /19 PKT/
  2. PATRYK TRZASKA KL. 1 TA /13 PKT/
  3. MARCIN SIERADZAN KL. 1 TD /13 PKT/
  4. BARTŁOMIEJ GOLIŃCZAK KL. 1 TD /13 PKT/

                                                                      

        pedagog szkolny

Finał akcji dla zwierząt

W imieniu samorządu szkolnego i wolontariatu chcielibyśmy bardzo podziękować za wsparcie akcji:

,,Wigila dla zwierząt''

podczas której zebraliśmy 1500zł, które zostało przekazane na schronisko dla zwierząt.
Wszystkim uczniom ZS2 serdecznie dziękujemy za pomoc :)

Matura 2011

UWAGA  ABSOLWENCI !!!
 
Absolwenci lat ubiegłych, którzy nie zdali egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i chcą przystąpić do niego w czerwcu 2012 roku, muszą złożyć

DEKLARACJĘ PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU
do dnia 20 grudnia 2012 roku. Wypełnioną deklarację należy złożyć w pokoju nr 7 lub 6.


Druk deklaracji w załączeniu,
do pobrania na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
lub w w/w pokojach w szkole.

Wigilia dla zwierząt

Pomóż bezdomnym czworonogom przyczyniając się do akcji:

,,Wigilia dla zwierząt''

 Prosimy o przynoszenie wszelkich starych koców,  zabawek dla zwierząt, misek dla psów, kaszy, makaronów,  karmy lub pieniądze na zakup jedzenia itp. Jednocześnie prosimy o przynoszenie jednego ciasta z każdej klasy na 16 listopada do Pani Pedagog,  zostaną one sprzedane na zebraniu rodziców, a dochód będzie przeznaczony na schronisko dla zwierząt.

Samorząd Szkolny

O szkole

Rozwijający się przemysł motoryzacyjny, a raczej jego początki /lata 60-siąte/ potrzebowały zwiększonej kadry do tworzących się i już istniejących przedsiębiorstw transportowych, zakładów naprawczych, stacji obsługi samochodów i innych zakładów branży samochodowej. Właściwie funkcjonowanie przedsiębiorstw samochodowych mogła zapewnić kadra posiadająca odpowiednie przygotowanie merytoryczne do wykonywania zawodu, szczególnie mechaników samochodowych, kierowców oraz średni dozór kierowniczy /kierownik transportu i inni/. Taką kadrę mogły przygotować średnie szkoły zawodowe specjalizujące się w mechanice samochodowej.

Od 2001 roku trwa komputeryzacja szkoły. W tej chwili możemy się pochwalić dwoma dobrze wyposażonymi pracowniami komputerowymi. Nawiązaliśmy również współpracę z niemiecką szkołą im Eugen Reintjes w Hameln. Podczas wakacji w 2005 roku udało się wyremontować salę gimnastyczną. Prowadzone są rozmowy ze znanymi firmami samochodowymi w sprawie odbywania praktyk zawodowych i zatrudniania w nich absolwentów naszej szkoły.

W roku 2005 zakończyli swoją edukacje absolwenci 5 letniego Technikum Samochodowego. Mamy nadzieję, że zamknięcie pewnego etapu w historii tej placówki nie będzie tylko okazją do wspomnień. Stanie się pretekstem do spojrzenia wstecz po to, aby przypomnieć sobie to co najlepsze w historii tej szkoły. I od tego aby stało się to wzorem dla obecnych uczniów i pracowników szkoły.